ԴՈՒՊԼԵՔՍ Գին
ստորին վերջույթների, որովայնի դուպլեքս 30000
ստորին վերջույթների դուպլեքս 22000
վերին վերջույթների դուպլեքս 20000
դաստակի դուպլեքս որպես լրավճար ցանկացածին 5000
գլխուղեղի անոթների դուպլեքս 25000
ստորին, վերին վերջույթների դուպլեքս 30000
Որովայնի դուպլեքս 20000
ստորին, վերին վերջույթների, որովայնի դուպլեքս 40000
գլխուղեղի, վերին/վ. Անոթների դուպլեքս 30000
գլխուղեղի, ստորին վերջույթների դուպլեքս 35000
գլխուղեղի, որովայնի անոթների դուպլեքս 35000
գլխուղեղի, վերին վ., ստորին վ. Դուպլեքս 40000
գլխուղեղի, որովայնի, ստորին.վ. Դ-քս 40000
Կոճ-բազկային ինդեքս լրավճար հետ-յան օրը 2000
բոլոր անոթների դուպլեքս 45000
դինամիկ հետազոտություն 1 շաբաթում ստորին վ 5000
դինամիկ հետազոտություն 8-30 օրվա ընթացքում 10000
կոմպակտ դիսկի տրամադրում հիվանդի պահանջով 3000
Դինամիկ հ. թրոմբի ռիսկի 3օրից 1 ամիս 2 վերջ. 15000
որովայնի, գլխուղեղի, վերին վ. Անոթներ 40000
   
ՍՈՆՈԳՐԱՖԻԱ Գին
սոնոգրաֆիա թքագեղձերի 15000
վահանագեղձի սոնոգրաֆիա 11000
որովայն, վահանագեղձի սոնոգրաֆիա 22000
որովայն, կրծքագ. Սոնոգրաֆիա 27000
կրծքագեղձի սոնոգրաֆիա 15000
փափուկ հյուսվածքի սոնոգրաֆիա 10000
բոլոր լիմֆ-կ հանգ. Սոնոգրաֆիա 20000
տրանսվագինալ սոնոգրաֆիա 15000
որովայնի. Վ-գեղձի, կրծք. Սոնոգրաֆիա 35000
վահանաձև գեղձի սոնոէլաստոգրաֆիա 15000
Կրծքագեղձի սոնոէլաստոգրաֆիա 20000
վահանագեղձի, կրծքագեղձ 22000
կոմպակտ դիսկ պացիենտի պահանջով 3000
Որովայնի Սոնոգրաֆիա 15000
պարանոցի սոնոգրաֆիա 20000
Տրանսվագինալ սոնոգրաֆիա,+ Կոմպլեքս 40000
որովայնի, պարանոցի օրգանների սոնո 30000
վ/գեղձի էլաստոգրաֆիա, կրծքագեղձի սոնո 27000
տրանսվագինալ , Վահանագեղձի սոնո 26000
կրծքի սոնոէլաստոգրաֆիա, տ/վագինալ 30000
Որովայնի , տրանսվագինալ սոնո 20000
որովայնի, կրծ/գեղձ սոնո, վհ/գեղձի էլաստո․, 40000
   
   
ՍՈՆՈԳՐԱՖԻԱ ԳԵՂԱՄ ԳՈՒՐԳԵՆԻ ԱՂԱԲԵԿՅԱՆ Գին
փոշտի սոնոգրաֆիա 20000
տրանսռեկտալ սոնոգրաֆիա 20000
որովայնի, ՏՎ/ՏՌ սոնոգրաֆիա 30000
որովայնի, վահ./կամ թքագեղձի սոնո 40000
որովայնի, փափուկ հյուսվածքների սոնոգրաֆիա 25000
տրանսռեկտալ, փոշտի սոնոգրաֆիա 30000
սոնո որովայն , փոշտի 30000
տ/վագինալ, որովայնի, կրծքագեղձի սոնո 40000
որովայնի, կրծքագեղձ սոնոգրաֆիա 30000
վահանագեղձի, կրծքագեղձի սոնոգրաֆիա 30000
որովայնի, վ-գեղձի, փոշտի սոնոգրաֆիա 40000
տրանսվագինալ , կրծքագեղձի սոնոգրաֆիա 30000
ստամոքսի սոնոգրաֆիա 20000
Ստամոքսի, աղիքների սոնոգրաֆիա 30000
վահանագեղձի , փոշտի 30000
Տրանսվագինալ սոնոգրաֆիա, Կոմպլեքս 45000
տրանսվագինալ, Վահանագեղձ 30000
տ/վագինալ սոնո դինամիկ ֆոլիկուլոմետրիայով 25000
բոլոր լիմֆ-կ հանգ. Սոնոգրաֆիա 25000
սոնո որովայնի , վահանագեղձի 30000
առնանդամի սոնոգրաֆիա 20000
որովայնի սոնոգրաֆիա 20000
կրծքագեղձի սոնոգրաֆիա 20000
վահանագեղձի սոնոգրաֆիա 20000
փոշտի սոնոգրաֆիա 20000
պարանոցի սոնոգրաֆիա 25000
Որովայնի սոնոգրաֆիա ֆոլիկուլոմետրիայով 30000
որովայնի, վահանագեղձի, կրծքահեղձի սոնոգրաֆիա 40000
   
ՍՈՆՈԳՐԱՖԻԱ ՀՈԴԵՐԻ Գին
1 հոդի 10000
2 ԾՆԿԻ 15000
2 ՍՐՈՒՆՔ ԹԱԹԻ 15000
2 ՈՒՍԱՀՈԴԻ 15000
ԱԿՆԱԳՆԴԻ 10000
ՍՐՏԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ Գին
Էխոկարդիոգրաֆիա 12000
ԷԿԳ, ԷխոԿԳ 15000
տրեդմիլլ թեսթ 15000
ԷԿԳ,ԷխոԿԳ, տրեդմիլլ թեսթ 28000
Սրտաբանի կոնսուլտացիա 10000
Սրտաբանի կոնսուլտացիա 10 օրում 0
Սրտաբանի կոնսուլտացիա, ԷԿԳ 11000
Սրտաբանի կոնսուլտացիա, ԷԿԳ, Էխոկարդիոգրաֆիա 20000
Սրտաբան կոնսուլտ,ԷԿԳ,ԷխոԿԳ,տրեդմիլլ 35000
Սրտաբանի կոնսուլտացիա, տրեդմիլլ 22000
ԷԿԳ կրկնակի 1 շաբաթում 1000
Ն/Ե ներարկում 3000
ԷԿԳ 3000
Էխոկարդիոգրաֆիա, տրեդմիլլ թեսթ 25000
Հոլտեր մոնիթորինգ 15000
   
ԷՆԴՈԿՐԻՆՈԼՈԳԻԱ Գին
Էնդոկրինոլոգի կոնսուլտացիա 15000
Էնդոկրինոլոգի կոնսուլտացիա 10 օրում 0
Ն/Ե ներարկում 3000
էնդոկրինոլոգի կոնսուլտացիա 1 տարվա ընթացքում 10000
   
   
ՆՅԱՐԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ Գին
ՆՅԱՐԴԱԲԱՆԻ ԿՈՆՍՈՒԼՏԱՑԻԱ 15000
ՆՅԱՐԴԱԲԱՆԻ ԿՈՆՍՈՒԼՏԱՑԻԱ 1 տարում 10000
կրկնակի այց 10օրում 0
   
ՈՒՐՈԼՈԳԻԱ Գին
ուրոլոգի կոնսուլտացիա 15000
ուրոլոգի կոնսուլտացիա , բուժում 25000
ուրոլոգի կոնսուլտացիա , բուժում /ԷԴ/ 50000
ուրոլոգի կոնսուլտացիա , բուժում սեռավարակ 50000
   
ՈՒՐՈԼՈԳԻ կոնսուլտացիա, կարճ սանձիկի հատում 50000
ՈՒՐՈԼՈԳԻ կոնսուլտացիա, բուժում/ ՍՎ, ՄԻ/ 30000
   
ՌԵՎՄԱՏՈԼՈԳԻ ԿՈՆՍՈՒԼՏԱՑԻԱ Գին
ՌևՄԱՏՈԼՈԳԻ ԿՈՆՍՈՒԼՏԱՑԻԱ 15000
ներհոդային ներարկում 5000