Awesome Image
Awesome Image

ԿՐԾՔԱԳԵՂՁԵՐԻ ՍՈՆՈԳՐԱՖԻԱ

Համաշխարհային Առողջապահական Կազմակերպությունը ցանկացած կնոջ խորհուրդ էտալիս  տարին առնվազն 1 անգամիսկ 50 տարեկանից հետո և ռիսկային գործոններիառկայության դեպքում տարին 2 անգամ անցնել կրծքագեղձի ուլտրաձայնայինհետազոտություն՝ հիվանդությունների պրոֆիլակտիկայի և նորագոյացությունների վաղաժամհայտնաբերման համար:Կրծքագեղձի ուլտրաձայնային մեթոդով հետազոտությանառավելությունները

 • ոչ ինվազիվ և անցավ մեթոդ է
 • հանդիանում է ամենատարածված և մատչելի մեթոդներից մեկը
 • անվնաս է և չի պահանջում ռենտգենային ճառագայթների կիրառում
 • ունակ է գնահատել փափուկ հյուսվածքների վիճակըորոնք վատ են երևումռենտգենային պատկերների վրա
 • կարող է տալ լրացուցիչ ինֆորմացիա ռենտգեն մամոգրաֆիայի միջոցովհայտնաբերված գոյացությունների վերաբերյալ
 • ցանկացած գոյացության մեջ արյան հոսքի գնահատական դոպպլերոգրաֆիկ մեթոդիկիրառման միջոցով

Ցուցումներ

 • ռենտգեն մամմոգրաֆիայի կամ շոշափման ժամանակհայտնաբերված գոյացությունների բնույթի գնահատում:
 • կրծքագեձերի վիճակի գնահատում կերակրող մայրերի և հղի կանանց մոտ
 • կրծքագեղձերի տրավմաներ
 • կրծքագեղձերի վիճակի գնահատում օրգանիզմում ցանկացած տեսակի հորմոնալտեղաշարժերի դեպքում
 • սիլիկոնային պրոտեզների վիճակի գնահատում
 • տղամարդկանց կրծքագեղձերի վիճակի գնահատում

Հակացուցումներ

Հետազոտությունը հակացուցումեր չունի:

Պատրաստություն

Հետազոտության համար նախնական պատրաստություն չի պահանջվում: