Գնացուցակ

Азатутян пр. 1/24, Армения, 0037, Ереван
info@diagnost.am
+374 (10) 255928 +374 (10) 575928

logo (2)

Անվանում

 

Գին/ՀԴ/

 

 
ԱՆՈԹՆԵՐԻ ԴՈՒՊԼԵՔՍ

 

Ստորին վերջույթների 20000
Վերին վերջույթների 20000
Դաստակի/լրավճար/ 5000
Որովայնի 20000
Գլխուղեղի /էքտրա,ինտրա/ 25000
Գլխուղեղի էքստրակրանիալ 20000
Գլխուղեղի ինտրակրանիալ 20000
Ստորին + վերին վերջույթների 23000
Ստորին վերջույթների+որովայնի 25000
Ստորին + վերին + որովայնի 28000
Գլխուղեղի +վերին վերջույթների 28000
Գլխուղեղի +ստորին վերջույթների 30000
Գլխուղեղի+ որովայնի 30000
Գլխուղեղի +ստորին վերջույթների+վերին վերջույթների 33000
Գլխուղեղի +ստորին վերջույթների+ որովայնի 35000
Բոլոր անոթների 38000
Կոճ-բազկ.Ինդեքս/ լրավճ.նույն օր/ +2000
Ստորին վերջույթների դինամիկ հսկողություն 1 շաբաթում 5000
Ստորին վերջույթների դինամիկ հսկողություն 1 շաբաթ- 1 ամիս 10000
                   

ՍՐՏԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

 

 
Էխոկարդիոգրաֆիա /ԷԽՈ/ 12000
ԷԿԳ/ԷԽՈ 15000
Տրեդմիլլ թեսթ 15000
ԷԿԳ+ԷԽՈ+Տրեդմիլլ թեսթ 28000
Սրտաբանի կոնսուլտացիա 10000
Սրտաբանի կոնսուլտացիա+ ԷԽՈ 18000
Սրտաբանի կոնսուլտացիա + Տրեդմիլլ 22000
Սրտաբանի կոնսուլտացիա +ԷԿԳ 11000
Սրտաբանի կոնսուլտ. + ԷԿԳ+ ԷԽՈ 20000
Սրտաբանի կոնսուլտ. + ԷԿԳ+ ԷԽՈ+ Տրեդմիլլ 35000
 

ՍՈՆՈԳՐԱՖԻԱ

 

 
Որովայն 10000
Կոնք 10000
Որովայնի+ կոնք 15000
Վահանագեղձ 10000
Վահանագեղձի հետազոտություն բ.գ.թ կողմից 15000
Որովայն + վահանագեղձ 15000
Որովայն+ կոնք +վահանագեղձ 20000
Թքագեղձեր 15000
Կրծքագեղձեր 15000
Փափուկ հյուսվածք 10000
Փոշտի օրգաններ դոպպլերով 15000
Առնանդամ 15000
Կոնք +փոշտի օրգաններ /դոպպլերով/ 20000
Լիմֆատիկ հանգույցներ 20000
Տրանսվագինալ /ՏՎ/ 15000
Տրանսռեկտալ/ՏՌ/ 15000
/ՏՎ/ՏՌ/ +որովայն 20000
/ՏՎ/ՏՌ/+ որովայն+ վահանագեղձ 25000
Որովայն + փոքր կոնք +  փափուկ հյուսվածք 25000
Տրանսռեկտալ+ ամորձիներ 25000
Կոմպլեքս հետազոտություն/որովայն, փոքր կոնք, վահանագեղձ, կրծքագեղձ/ 35000
Որովայնի վիրտուալ էնդոսոնոգրաֆիա 20000
Ֆոլիկուլոմետրիա/ յուրաքանչյուր հաջորդ/ 3000
Դինամիկ հետազոտություն 1 շաբաթում 3000
Դինամիկ ՏՎ/ՏՌ/ հետազոտություն 1 շաբաթում 8000
Որովայն+ կոնք + կրծքագեղձ 25000
Չնշված որևէ հատված + 5000
 

ԿՈՆՍՈՒԼՏԱՑԻԱ

 

 
Սրտաբանի 10000
Էնդոկրինոլոգի 10000
Գաստրոէնտերոլոգի 10000
Օնկոլոգի 10000
 

 

ՊՈՒՆԿՑԻՈՆ ԲԻՈՊՍԻԱ/ՍՈՆՈԳՐԱՖԻԿ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՄԲ/

 

 
1 օջախ 20000
ՊԲ Յուր լրացուցիչ 3000-5000
 
 

 

 

ԼԱԲՈՐԱՏՈՐ ՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Անվանում

 

Գին/ՀԴ/

 

 

ԿԼԻՆԻԿԱԿԱՆ ԱՆԱԼԻԶՆԵՐ

 

Արյան ընդհանուր անալիզ/ԱԸԱ/ 3000
ԱԸԱ+ ԷՆԱ 4000
ԷՆԱ 1000
Հեմոգլոբին, լեյկոցիտներ, էրիթրոցիտներ 3000
Մեզի ընդհանուր անալիզ 2000
 

ԲԻՈՔԻՄԻԱԿԱՆ ԱՆԱԼԻԶՆԵՐ

 

 
GLU                                 գլյուկոզա 1300
UREA                               միզանյութ 1300
N                                      միզանյութի ազոտ 1300
Uric Acid                         միզաթթու          1500
CREA                               կրեատինին    1500
Bil total                            ընդհանուր բիլիռուբին   1300
Bil Dir/Free                      ազատ բիլիռուբին 1200
AST UV                            ասպարտատամինոտրանսֆերազա                1300
ALT kinetic

ալանինամինոտրանսֆերազա

1300
GGT                                    

y- գլյուտամիլտրանսֆերազա    

1500
LDH                                    լակտատդեհիդրոգենազա 1500
AL Phosph

Հիմնային ֆոսֆատազա

1500
ACP                                  թթու ֆոսֆատազա

 

3500
a-Amilase                    

a-ամիլազա պանկրեատիկ

2300
U- Amilase                          դիաստազա 2300
Total Protein

Ընդհանուր սպիտակուց

1500
Albumin                              ընդհանուր սպիտակուց     1500
Albumin                              ալբումին 1500
Ca                                         կալցիում 1300
Na                                         նատրիում  1300
K                                           կալիում  1300
Fe                                         երկաթ    2300
Mg                                        մագնեզիում   2300
P organic                              ֆոսֆոր    1500
Cholesterol                           

խոլեստերին ընդհանուր

1500
HDL- Cholesterol

Բարձր խտության լիպ.

1300
LDL-Cholesterol

Ցածր խտության լիպ.

1300
Triglicerides                        տրիգլիցերիդներ 2000
լիպազա 3000
խոլինէսթերազա 3000
Վիտամին D 12000
 

ԿՈԱԳՈՒԼՈԳՐԱՄՄԱ

 

 
Պրոթրոմբինային  ժամանակ/ինդեքս/ 1800
Ակտիվացված մասնակի թրոմբոպլաստին. ժամանակ 1800
Թրոմբինային ժամանակ 1800
ֆիբրինոգեն 2200
Լրիվ կոագուլոգրամմա 6500
 

ՍՈՒՐ ՖԱԶԱՅԻ ՍՊԻՏԱԿՈՒՑՆԵՐ

 

 
C ռեակտիվ սպիտակուց 2000
ASL-O

Անտիստրեպտոլիզին — O

2000
RF                                        ռևմատոիդ ֆակտոր 2000
 

ՇԱՔԱՐԱՅԻՆ ԴԻԱԲԵՏ

 

 
ինսուլին 6500
պրոինսուլին 6500
C- պեպտիդ 6000
HGB AIC                           

գլիկոլիզացված հեմոգլոբին

5800
 

ՀՈՐՄՈՆՆԵՐ

 

 
Լյուտեինիզացնող հորմոն 5000
PRL                                     պրոլակտին 5500
HCG

Խորիոնալ գոնադոտրոպին

6000
տեստոստերոն 5000
կորտիզոլ 5500
DHEA-S

Դեհիդրոէպիանդրոստերոն-S

5500
FSH                                     

 ֆոլիկուլոխթանիչ հորմոն

5000
Estradiol                              էստրադիոլ 7000
Progest                                պրոգեստերոն  7000
Պարատ հորմոն 8000
 

ՎԱՀԱՆԱԳԵՂՁԻ ՀՈՐՄՈՆՆԵՐ

 

 
TSH     

Թիրեոտրոպ հորմոն                                

6000
T3                                         տրիյոդթիրոնին 5500
Free T3                                ազատ  տրիյոդթիրոնին 5500
T4                                         թիրօքսին 5500
Free T 4                               ազատ թիրօքսին                              
Anti – TPO

Հակամարմիններ թիրեոպերօքսիդազային

6500
ANTI – TG

Հակամարմիններ թիրեոգլոբուլինային

6500
TG                                       թիրեոգլոբուլին   7500
 

ՕՆԿՈՄԱՐԿԵՐՆԵՐ

 

 
   
PSA

Պրոստատ սպեցիֆիկ անտիգեն

7000
   
 

ՍԿՐԻՆԻՆԳ

 

 
հեպատիտ- B 3000
Հեպատիտ-C 3000