ՓԱՓՈՒԿ ՀՅՈՒՍՎԱԾՔԻ ՍՈՆՈԳՐԱՖԻԱ

Азатутян пр. 1/24, Армения, 0037, Ереван
info@diagnost.am
+374 (10) 255928 +374 (10) 575928

soft-tissueՀետազոտվում են մակերեսորեն տեղակայված փափուկ հյուսվածքները՝ մկաններ, ենթամաշկային ճարպաբջջանք:

Ցուցումներ

Հետազոտությունը կատարվում է մակերեսորեն տեղակայված, շոշափվող գոյացությունների բնույթը պարզելու նպատակով:

Հակացուցումներ

Հետազոտությունը բացարձակ անվտանգ է և չունի հակացուցումներ:

Պատրաստություն

Հետազոտության համար նախնական պատրաստություն չի պահանջվում: