ՊՈՒՆԿՑԻՈՆ ԲԻՈՊՍԻԱ

Азатутян пр. 1/24, Армения, 0037, Ереван
info@diagnost.am
+374 (10) 255928 +374 (10) 575928

skleroterapija_foto-1-2 (1)

Նկարագրությունը

 

Կրծքագեղձերի,վահանաձև գեղձի, հարվահանաձև գեղձի,լիմֆատիկ հանգույցներիի բարակ ասեղային բիոպսիա –  քիչ ինվազիվ դիագնոստիկ գործողություն է, ուղղված գեղձային հյուսվածքներում առաջացած գոյացություններից բջջային մատերալի ստացմանը: ԲԱԲ- ն կատարվում է բոլոր տեսակի գոյացությունների դեպքում , որոնք ունեն 10մմ և ավել չափսեր:

Նպատակը

Գործիքային հետազոտությունների կամ շոշափման ժամանակ հայտնաբերված գոյացությունների բնույթի որոշում :

Ցուցումները

Խորհուրդ է տրվում կատարել բարակ ասեղային բիոպսիա , եթե հայտնաբերվել է`

  • Կիստաներ
  • Հանգույցներ կամ գոյացություններ
  • Մեծացած լիմֆատիկ հանգույցներ

Նախնական պատրաստություն:

  • պրոցեդուրայից 2 օր առաջ դադարեցնել արյան մակարդելիությունը իջեցնող դեղամիջոցներ:
  • ոչինչ չուտել պրոցեդուրայից 3 ժամ առաջվանից: